Политика за личните данни

Последно изменение: 17.12.2019

С настоящата декларация за поверителност Супер 9000 ЕООД,Ви информира какви Ваши лични данни събираме когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите услуги, с каква цел ги събираме и какво правим с тези данни. Вашите лични данни са всяка информация, свързана с Вас, включително Вашите имена и данни за контакт като домашен адрес, телефонен номер или имейл адрес.

Молим Ви да отделите от Вашето време, за да се запознаете внимателно с настоящата Декларация за поверителност, защото е важно да разберете как обработваме Вашите лични данни и как защитаваме тяхната поверителност. Ако имате някакви въпроси относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на следните адреси:

Административен адрес за контакт: Супер 9000 ЕООД, ЕИК: 204044327, със седалище и адрес на управление: София, ул. Червена стена 42

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с нас на следния интернет адрес: see@super9000.com , или телефон: +359 898 548 977.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Данни, които събираме когато посещавате нашия уебсайт https://super9000.com

Когато посещавате нашия уебсайт, ние автоматично събираме и съхраняваме някои свързани с Вас данни в нашите сървърни дневници и в „бисквитките”, които представляват малки текстови файлове, инсталирани на Вашия компютър при Вашето влизане в нашия уебсайт.

Тези данни не ни позволяват да Ви идентифицираме директно; при все това, технологичният процес записва данни, свързани с Вашите действия в нашия уебсайт, като примерно страниците, които сте посетили, датата и часа на посещението на тези страници, Вашите заявки за търсене, информация за Вашето устройство (хардуерен модел, версия на операционната система, уникален идентификатор на устройството, адрес на интернет протокола, хардуерни настройки, тип на браузъра, език на браузъра), датата и часа на Вашата заявка и URL адреса.

Предоставянето на Вашите лични данни не се изисква задължително, ако желаете единствено да разгледате нашия уебсайт. Това означава, че може да откажете да приемате „бисквитки”, като конфигурирате съответно Вашия уеб браузър (за повече информация, вижте раздела „Помощ” на Вашия уеб браузър). Въпреки това молим да имате предвид, че отказът от „бисквитки” може да наруши навигацията на нашия уебсайт, по-специално като Ви пречи да имате достъп до определени секции и части от него.

Данни, които събираме когато искате да си запишете час за преглед онлайн

На нашия уебсайт предлагаме услугата за записване на час за преглед без да се изисква Вашата регистрация. Ако искате да използвате тази услуга, ще Ви помолим да ни предоставите Ваши лични данни. Ще Ви бъдем благодарни, ако тези данни са пълни и точни и ако ни информирате своевременно в случай на необходимост Вашите лични данни да бъдат актуализирани. Ако не ни предоставите пълни и точни данни или ако не ни информирате своевременно, че Вашите данни следва да бъдат актуализирани, можем да бъдем поставени в невъзможност да изпълним исканите от Вас услуги.

Данни, които събираме когато използвате нашите услуги на място

В случай, че решите да се възползвате от услугите ни на място също ще трябва да Ви помолим да ни предоставите Ваши лични данни, за да можем да извършим медицинския преглед и/или издаването на очила. Ако не ни предоставите пълни и точни данни или ако не ни информирате своевременно, че Вашите данни следва да бъдат актуализирани, можем да бъдем поставени в невъзможност да изпълним исканите от Вас услуги.

Събираме следните категории Ваши лични данни:

 • Данни за идентификация, включително име, телефонен номер, имейл адрес, предпочитана дата и час на преглед.
 • ИТ данни, включително данни, свързани с Вашите действия в нашия уебсайт, като примерно страниците, които сте посетили, датата и часа на посещението на тези страници, Вашите заявки за търсене, информация за Вашето устройство (хардуерен модел, версия на операционната система, уникален идентификатор на устройството, адрес на интернет протокола, хардуерни настройки, тип на браузъра, език на браузъра), датата и часа на Вашата заявка и URL адрес.
 • Данни за медицински преглед/ издаване на очила, име, възраст, имейл, телефон, данни от медицински преглед (диоптри), включително в случай на необходимост и снимка на окото или на лицето.

как използваме данните, които събираме

Ние използваме Вашите лични данни само при стриктно спазване на действащата нормативна рамка. Понякога ще използваме Вашите лични данни, защото законодателството изисква от нас това. При всички положения, ние не взимаме автоматични решения единствено въз основа на автоматизирано обработване, които могат да породят правни последствия за Вас или да Ви засегнат в значителна степен.

Ние използваме Вашите лични данни за всички или някои от следните цели:

 • Използваме Вашите данни за идентификация, за да отговорим на Вашите въпроси или за да изпълним Вашите заявки. Правното основание за това обработване е чл. 6, ал. 1, буква (б) от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД”), която разпоредба ни позволява да обработваме лични данни във връзка с предприемането на стъпки по сключване и изпълнението на договори. В случай, че посредством уебсайта ни изпратите писмо или запитване, което не е свързано с бъдещи или текущи договорни отношения с нас, основанието за обработване на Вашите лични данни ще бъде нашият законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква (е) от ОРЗД да разгледаме и да отговорим своевременно на Вашето писмо или запитване.
 • Използваме Вашите ИТ данни, за да подобрим ефективността на нашия уебсайт и Вашият престой в него при неговото използване. Ние ще извършваме такова обработване на основание чл. 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД, само ако сме получили Вашето съгласие за използването на „бисквитки”.
 • Използваме Вашите данни за медицински преглед/ издаване на очила, за да изпълним услугите, които предлагаме, съгласно Вашата заявка. Правното основание за това обработване е чл. 6, ал. 1, буква (б) от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД”), която разпоредба ни позволява да обработваме лични данни във връзка с предприемането на стъпки по сключване и изпълнението на договори.

колко дълго съхраняваме събираните от нас лични данни

Сроковете за съхранение на Вашите лични данни зависят от конкретната цел, за която събираме тези данни, и наличието или липсата на законови изисквания по отношение на съхранението на някои от различните видове изявления и документи. Дори да не сме в състояние да опишем в настоящата Декларация всички възможни срокове на съхранение в достатъчно структуриран и четлив формат, молим да имате предвид, че при всички положения ние ще пазим Вашите лични данни само (i) докато те са необходими за постигане на съответната цел, за която са събрани; (ii) докато те са необходим във връзка с нашите договорни отношения с Вас или защитата на нашите права; (iii) докато оттеглите Вашето съгласие, освен ако няма друго правно основание за обработването, и/или (iv) до изтичането на законоустановените срокове за съхранение на документите, в които Вашите лични данни фигурират.

как споделяме лични данни

Информираме Ви, че можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни, както и с нашите счетоводители, правни консултанти и подизпълнители, имащи отношение към изпълнението на сключените с Вас договори. Ние няма да споделяме Ваши лични данни с получатели, установени извън територията на Европейския съюз/Европейската икономическа зона

как защитаваме личните данни

Ние сме въвели подходящи мерки за защита на Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп, използване или разкриване, включително, но не само:

 • Ние внедряваме и поддържаме сложни технически мерки, за да гарантираме, че Вашите лични данни се записват и обработват в пълна конфиденциалност и сигурност.
 • Ние прилагаме и поддържаме подходящи ограничения на достъпа до Вашите лични данни и наблюдение на достъпа, използването и преноса на личните данни.
 • Всички наши служители, които имат достъп до Вашите лични данни, са длъжни да сключат с нас споразумения за неразкриване на информация или други подобни уговорки, по силата на които те са задължени да спазват нашите изисквания за поверителност на данните.
 • Ние изискваме от всички наши бизнес партньори и доставчици на услуги – трети страни, с които можем да споделяме Вашите лични данни, да се съобразят с приложимите изисквания за поверителност на данните.
 • Ние предоставяме редовно обучение за защита на личните данни на нашите служители и на трети страни, които имат достъп до получените от нас лични данни.

с какви права разполагате

Съгласно приложимото законодателство за защита на данните, Вие разполагате със следните права:

 • на достъп, коригиране и/или изтриване на Вашите лични данни;
 • да поискате ограничаване или да възразите срещу тяхното обработване;
 • да ни уведомите, че не желаете да получавате маркетинг информация;
 • при определени обстоятелства, да поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към трета страна;
 • ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, да оттеглите Вашето съгласие, без това да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Ние поемаме ангажимента да Ви позволим да упражнявате Вашите права по най-добрия начин: за да направите това, имате възможност да се свържете с нас като използвате координатите за контакт, посочени в началото на тази Декларация за поверителност. Молим Ви да ни предоставите следната информация, за да можем да реагираме на Вашето искане с необходимото внимание:

 • Вашето име и фамилия и фотокопие на Вашата лична карта, за да можем да проверим Вашата самоличност;
 • Вашето конкретно искане (с други думи, какви права желаете да упражните и защо); и
 • датата на Вашето искане и Вашия подпис (ако сте изпратили Вашето искане по пощата).

Ако нашият отговор не е удовлетворителен за Вас, можете също така да подадете жалба относно извършваното от нас обработване на Вашите лични данни до компетентния надзорен орган (в Р. България – до Комисия за защита на личните данни).

изменения на тази декларация за поверителност

Ние редовно преразглеждаме настоящата Декларация за поверителност, включително за да приведем нейното съдържание в съответствие с въведени нови изисквания на законодателството за защита на данните. При всички положения, дори и в случай на изменение на тази Декларация за поверителност, ние няма да намалим или да ограничим Вашите права по тази Декларация за поверителност без Вашето изрично съгласие или ако това не се изисква от нас по силата на нормативна разпоредба.